www.gradzki.info
 
Grądzcy
  - Strona Główna
- Kopacz
- Łada
- Łodzia
- Pniejnia
- Rawicz
- Trzaska, Ostoja
- Zagłoba
- Rola ???
- Jastrzębiec
- Herby
- Grądy
- linki
- Proszę o Kontakt
- Inne

HERBY

Poniższy opis herbów został zaczerpnięty z pozycji: "Herby szlachty polskiej"
Sławomira Górzyńskiego i Jerzego Kochanowskiego


Kopacz

KOPACZ (Skrzydło, Topacz)
W polu czerwonym orle skrzydło czarne z nogą złotą. W klejnocie nad hełmem w koronie trzy pióra strusie.Lada

ŁADA (Ładzice, Łady, Mancz)
W polu czerwonym podkowa srebrna z zaćwieczonym na barku krzyżem kawalerskim złotym, po prawej stronie podkowy strzała opierzona srebrna na opak, po lewej takiż ro-sochacz żeleźcem w dół. W klejnocie nad hełmem w koronie połulew złoty ukoronowany, z mieczem w prawej łapie.
Istnieją odmiany tego herbu, różniące się barwą pola — błękitne, a także zwrotem strzały i rosochacza ku górze

Lodzia

ŁODZIA (Framberg, Fragenbarg, Frymbark)
W polu czerwonym łódź złota. W klejnocie nad hełmem w koronie na pawim ogonie taka sama łódź.Ostoja

OSTOJA (Mościc)
W polu czerwonym miedzy dwoma półksiężycami złotymi barkami ku sobie w słup miecz srebrny na opak w słup. W klejnocie nad hełmem w koronie pięć piór strusich.

Odmianą tego herbu jest Ostoja Pruska: w polu błękitnym miedzy dwoma półksiężycami złotymi barkami ku sobie w pas ukaż gwiazda sześciopromienna; w klejnocie nad hełmem w koronie takie same przedstawienie. Odmiana ta przysługuje rodzinom zamieszkującym w Prusach.
Pniejnia

PNIEJNIA (Cwalina, Karwowski)
W polu czerwonym dwie łapy niedźwiedzia czarne, trzymające jabłko srebrne przeszyte taką samą strzałą w słup. W klejnocie nad hełmem w koronie skrzydło orle czarne przeszyte strzałą srebrną w pas.


rawicz

RAWICZ (Rawa, Niedźwiada)
W polu złotym panna w czerwonej sukni z rozpuszczonymi włosami w koronie złotej na niedźwiedziu czarnym kroczącym. W klejnocie nad hełmem w koronie pół niedźwiedzia czarnego wspiętego z różą czerwoną w łapie, między rogami jelenia.


Rola

ROLA (Kroje)
W polu czerwonym trzy kroje srebrne w roztrój, naokoło róży o pięciu płatkach, srebrnej. W klejnocie nad hełmem w koronie pięć piór strusich.
Zagloba


ZAGŁOBA (Zaręba)
W polu błękitnym podkowa srebrna przeszyta takąż szablą o rękojeści złotej. W klejnocie nad hełmem w koronie skrzydło orle czarne prawe przeszyte strzałą w lewo.Jastrzębiec


JASTRZĘBIEC (Bolesta, Boleść, Kamiona, Ludbrza, Łazęki, Nagóra, Zarasy)

Istniały następujące podstawowe odmiany tego herbu:

I. W polu błękitnym podkowa złota ocelami do góry, w niej krzyż kawalerski złoty. W klejnocie nad hełmem w koronie jastrząb ze złotymi dzwonkami u nóg, w prawej łapie taka sama podkowa z krzyżem jak na tarczy.

II. W polu błękitnym podkowa złota ocelami do góry, w niej strzała srebrna w opierzeniu rozdarta, żeleźcem do góry. W klejnocie nad hełmem w koronie jastrząb z dzwonkiem złotym u lewej nogi, w prawej łapie taka sama podkowa ze strzałą jak na tarczy.

III. W polu błękitnym podkowa złota ocelami do góry, w niej krzyż kawalerski złoty, na nim jastrząb z dzwonkiem złotym na lewej nodze i pierścieniem złotym w dziobie. W klejnocie nad hełmem w koronie taki sam jastrząb.

IV. W polu błękitnym podkowa złota ocelami do góry, w niej krzyż kawalerski złoty. W klejnocie nad hełmem w koronie jastrząb z dzwonkiem złotym na lewej nodze i pierścieniem złotym w dziobie.

V. W polu błękitnym podkowa złota ocelami do góry, w niej krzyż kawalerski złoty, nad podkową trzy sześciopromienne gwiazdy złote w pas. W klejnocie nad hełmem w koronie jastrząb z dzwonkiem na lewej nodze, w prawej podkowa z krzyżem.

VI. W polu błękitnym podkowa złota ocelami w dół z krzyżem kawalerskim srebrnym na barku, u lewego ocela strzała ukosem żeleźcem do góry, u prawego strzała ukosem że-leźcem w dół. W klejnocie jastrząb trzymający podkowę ocelami w dół.

   
Copyright (c)2007 www.gradzki.info