www.gradzki.info
 
Grądzcy
  - Strona Główna
- Kopacz
- Łada
- Łodzia
- Pniejnia
- Rawicz
- Trzaska, Ostoja
- Zagłoba
- Rola ???
- Jastrzębiec
- Herby
- Grądy
- linki
- Proszę o Kontakt
- Inne

Grad herbu Ostoja

 

 

Józef Krzepela pisze w „Rody ziemiańskie XV i XVI wieku. T. 1, Małopolskie rody – część druga – rody o nazwiskach nie gniazdowych” - str. 134 – Grąd h. Ostoja ob.*. Budziejowice

/*ob. = obacz/

 

Przy haśle Budziejowice Krzepela jednak pisze: Str. 131 – „Budziejowice – 1442 Jan Grad (a nie Grąd) z Wojciechowa (In. De Budzywoy) h. Ostoja. Semk* nr.110” - powołując się na Semkowicza.

 

Semkowicz zaś nie wymienia Grąda h. Ostoja lecz  Grada h. Ostoja.

 

Tak więc (obecnie uważam, że) nie istnieje Grąd h. Ostoja (lecz Grad h. Ostoja) – jest to jedna z wielu literówek w herbarzach i innych pracach tego typu. (J.G.)

   
Copyright (c)2007 www.gradzki.info